...

Audyt CZYSTE POWIETRZE

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

Program Czyste Powietrze realizowany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych w domach jednorodzinnych (maksymalnie dwa lokale z oddzielnymi księgami wieczystymi). Nabór wniosków do programu odbywa się w trybie ciągłym i będzie trwał do 31.12.2027r.

AUDYT ENERGETYCZNY CZYSTE POWIETRZE

Wykonaj audyt energetyczny budynku lub lokalu i otrzymaj wyższą dotację

Od 3.01.2023 r. przeprowadzenie audytu energetycznego budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego będzie wymagane do uzyskania wyższej dotacji z Programu Czyste Powietrze. Warunkiem ubiegania się o większe dofinansowanie będzie wykazanie w audycie energetycznym domu lub lokalu, że zastosowany zakres prac termomodernizacyjnych zmniejszy zapotrzebowanie na energię użytkową o 40 % lub zapotrzebowanie na energię użytkową budynku lub lokalu zmniejszy się do 80 kWh/m2rok. Poniesiony koszt za wykonanie audytu energetycznego domu jest zwracany w dotacji nie pomniejszając puli dofinansowania na resztę prac.

Na potrzeby Programu CZYSTE POWIETRZE wykonamy audyt energetyczny budynku oraz  doradzimy jakie należy zastosować rozwiązania aby otrzymać wyższą dotację.

Jesteś zainteresowany dotacją z Programu Czyste Powietrze i przeprowadzeniem audytu energetycznego domu zadzwoń już teraz!

Jak przebiega przeprowadzenie audytu energetycznego budynku ?

Przed opracowaniem audytu energetycznego budynku przeprowadzana jest wizja lokalna obiektu. Podczas spotkania audytor energetyczny inwentaryzuje budynek oraz wykonuje dokumentację zdjęciową. Informacje istotne podczas inwentaryzacji: rok budowy budynku, z czego zbudowane są przegrody (ściany zewnętrzne, stropy, podłoga, dach), system ogrzewania budynku oraz podgrzewania ciepłej wody, rok montażu okien, drzwi, bram garażowych.

07-402, Gibałka 11

tel: 501-999-294

e-mail: best-plan@wp.pl

nr upr. budowlanych: WAM/0177/WBKb/19

NIP 758-22-02-282

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.