...

Inwentaryzacje

Inwentaryzacja budynku oznacza jego opisanie i przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, która stwierdza obecny stan budynku. Jest ona niezbędna w przypadku planowanego remontu, przebudowy, renowacji, wymiany części elementów konstrukcyjnych. Fachową inwentaryzację wykona dla Ciebie nasze biuro.

Co obejmuje inwentaryzacja budynku?

Inwentaryzacja budynku to proces uregulowany przepisami budowlanymi. Składa się na niego szereg czynności, szczegółowych oględzin i pomiarów, których efektem jest przygotowana dokumentacja.

Inwentaryzacja budynku obejmuje zazwyczaj:

  • szczegółowy opis techniczny obiektu,
  • opis zastosowanych materiałów budowlanych,
  • rzut działki w skali 1:500 z naniesieniami,
  • zwymiarowane rzuty kondygnacji naziemnych i podziemnych z instalacjami sanitarnymi,
  • rzut dachu z elementami więźby, przewodami kominowymi i wentylacyjnymi oraz rynnami,
  • przekroje przez wszystkie kondygnacje z uwzględnieniem wysokości i punktów charakterystycznych,
  • szczegółowe rysunki elewacji,
  • dokumentację fotograficzną.

Co obejmuje inwentaryzacja budynku?

Konieczność przeprowadzenia prac inwentaryzacyjnych związana jest z potrzebą przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Stanowi ona pierwszy krok w kierunku wykonania projektu, niezbędnego do uzyskania urzędowych pozwoleń. Jeśli Twój dom ma mieć nowy dach, kolejne piętro lub inny podział wnętrza, konieczne jest sprawdzenie, czy konstrukcja nośna oraz poszczególne elementy kwalifikują się do takich zmian.

Zanim rozpoczniesz prace niezbędna jest inwentaryzacja budynku, dzięki której uzyskasz informacje, czy planowane przez Ciebie zmiany są w ogóle możliwe. Na podstawie naszej oceny i sporządzonych rysunków technicznych przygotujesz projekt, a następnie otrzymasz pozwolenie na budowę.

07-402, Gibałka 11

tel: 501-999-294

e-mail: best-plan@wp.pl

nr upr. budowlanych: WAM/0177/WBKb/19

NIP 758-22-02-282

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.