...

Program MOJE CIEPŁO

Program Moje Ciepło – do kogo jest skierowany?

Program Moje Ciepło jest skierowany dla osób, które są w trakcie budowy domu lub ich dom został już oddany do użytkowania po 1 stycznia 2021 i planują montaż pompy ciepła lub już ją zamontowały.

Jakie warunki należy spełnić aby się zakwalifikować?

 • Należy spełnić warunek Energii Pierwotnej Ep poniżej 55 kWh/m2/rok. Współczynnik Ep jest wyliczany w świadectwie energetycznym domu (jeśli dom został już oddany do użytkowania) lub w projektowanej charakterystyce energetycznej domu (jeśli dom wciąż jest w budowie) – dlatego jeden z tych z dokumentów jest wymagany do Programu. We wspomnianym dokumencie źródłem ogrzewania musi być pompa ciepła.
 • Dofinansowanie można uzyskać dla domów w budowie lub oddanych do użytkowania po 1 stycznia 2021.

Materiały potrzebne do wykonania świadectwa energetycznego budynku / charakterystyki energetycznej budynku:

 1. Adres budynku
 2. Rok oddania do użytku lub planowany rok odbioru.
 3. Projekt – cześć rysunkowa z wymiarami każdej kondygnacji budynku oraz stolarki okiennej i drzwiowej.
 4. Projekt – część z opisem z czego są zbudowane przegrody oraz z grubością ocieplenia (przykład poniżej). Ważny jest również współczynnik lambda zastosowanego ocieplenia.
 5. Projekt – przekrój z wymiarami.
 6. Projekt – część z podziałem i wyszczególnieniem powierzchni i kubatury
 7. Projekt – strona z opisem powierzchni całkowitej, użytkowej, zabudowy.
 8. Powierzchnie nieogrzewane w budynku
 9. Rodzaj systemu ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej.
 10. Rodzaj instalacji wewnętrznej (podłogowa czy grzejnikowa).
 11. Ilość osób zamieszkujących budynek.
 12. Informacje o wprowadzonych zmianach w stosunku do projektu np.:
  zmiana źródła ciepła na pompę ciepła (powietrzna/gruntowa) z podaniem modelu
  • ocieplenie lepszym materiałem izolacyjnym o grubości …. cm i parametrze lambda λ=……
  • zainstalowanie fotowoltaiki o mocy ………. lub/i rekuperacji o sprawności …….
 13. Zdjęcie frontowe budynku w stanie istniejącym
 14. Nr telefonu kontaktowego
 15. Imię nazwisko Inwestora
 16. Adres do korespondencji (do wysyłki gotowych dokumentów)

07-402, Gibałka 11

tel: 501-999-294

e-mail: best-plan@wp.pl

nr upr. budowlanych: WAM/0177/WBKb/19

NIP 758-22-02-282

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.