...

Świadectwa charakterystki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej – dlaczego jest dokumentem obowiązkowym?

Firma BEST-PLAN oferuje profesjonalne usługi w zakresie wydawania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Świadectwa te są obowiązkowe przy sprzedaży lub wynajmie budynku lub lokalu mieszkalnego, a także przy jego remoncie lub budowie. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku zawiera informacje o parametrach energetycznych budynku lub lokalu, takich jak zapotrzebowanie na ciepło, na chłód i na energię elektryczną.


Świadectwo charakterystyki energetycznej jest wymagane przy sprzedaży lub wynajmie budynku lub lokalu, a także przy jego remoncie lub budowie. Jest ważnym źródłem informacji dla potencjalnych nabywców lub wynajmujących, dlatego warto o ten dokument zadbać stosunkowo wcześnie.

BEST-PLAN - specjaliści w zakresie wydawania świadectw charakterystyki energetycznej

Jesteśmy doświadczonym zespołem specjalistów, którzy posiadają wszelkie uprawnienia do wydawania świadectw energetycznych budynków. Potrafimy sprawnie i szybko przeprowadzić audyt energetyczny budynku i wydać świadectwo charakterystyki energetycznej dla starych budynków oraz tych, które dopiero powstają. Dzięki naszym usługom otrzymacie Państwo dokument, który jest ważnym źródłem informacji dla potencjalnych nabywców lub wynajmujących. Ponadto zapewniamy fachowe doradztwo w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynku lub lokalu. Dzięki temu po uzyskaniu świadectwa energetycznego domu lub mieszkania będziecie Państwo wiedzieć, jakie działania należy podjąć, aby obniżyć koszty eksploatacji budynku i poprawić jego wydajność energetyczną.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważnym dokumentem, dlatego musi być wiarygodne i rzetelne. Aby tak się stało, warto zadbać o to, aby dokument był przygotowany przez specjalistów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie audytów energetycznych i wydawania świadectw tego rodzaju. Tylko wtedy będzie ono rzetelnym i wiarygodnym źródłem informacji dla potencjalnych nabywców lub wynajmujących budynek lub lokal. Nasi fachowcy posiadają odpowiednie wymagane kompetencje, aby usługa była wykonana dla Państwa na wysokim poziomie.

Jak długo jest ważne świadectwo i co zawiera ten dokument?

Jeśli chodzi o ważność świadectwa charakterystyki energetycznej, to trwa ona 10 lat od daty jego wystawienia. Jednakże, jeśli w tym okresie przeprowadzone zostaną jakiekolwiek prace remontowe lub modernizacyjne, które mogą mieć wpływ na parametry energetyczne budynku lub lokalu, świadectwo traci swoją ważność. Dlatego ważne jest, aby na bieżąco monitorować takie zmiany i w razie potrzeby zamówić nowe świadectwo charakterystyki energetycznej.
Podstawowe wskaźniki zamieszczone w świadectwie charakterystyki energetycznej budynku to EP, EK i EU. Służą one do określenia zapotrzebowania budynku na energię potrzebną do ogrzania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej w ciągu roku. Wskaźniki te są przeliczane na 1 m2 powierzchni ogrzewanej budynku. Dzięki nim można ocenić efektywność energetyczną budynku i porównać ją z innymi budynkami. Informacje te są ważne dla potencjalnych nabywców lub wynajmujących budynek, ponieważ pozwalają im ocenić koszty eksploatacji budynku oraz jego efektywność energetyczną.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług i do składania zamówień na świadectwa charakterystyki energetycznej budynków. Gwarantujemy profesjonalizm, rzetelność i terminowość. Zaufajcie naszemu doświadczeniu i zdobądźcie świadectwo energetyczne z firmą BEST-PLAN

A my przygotujemy dla Ciebie 

świadectwo charakterystyki energetycznej.

07-402, Gibałka 11

tel: 501-999-294

e-mail: best-plan@wp.pl

nr upr. budowlanych: WAM/0177/WBKb/19

NIP 758-22-02-282

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.